NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Ocena Pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • określić korzyści i ograniczenia procesu oceniania pracowników

 • prawidłowo wytyczać cele zespołowe i indywidualne

 • wykorzystywać motywacyjną funkcję celu do podnoszenia efektywności działań swojego zespołu

 • udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej w codziennej praktyce zawodowej

 • poznać strukturę i sposobu prowadzenia rozmowy oceniającej

 • lepiej przygotować siebie i swoich pracowników do tej rozmowy

 • skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas rozmowy oceniającej

 • uświadomić sobie i z powodzeniem unikać pułapek subiektywizmu w ocenie

 • systematycznie zwiększać stopień zaangażowania pracowników w proces oceny

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. CEL I PRZEDMIOT OCEN PRACOWNICZYCH: Jakie korzyści wynikają z funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych? Co to daje firmie, przełożonemu i pracownikowi? Co ocenia przełożony, oceniając pracowników: ich samych, wyniki ich pracy, postawy, a może jeszcze coś innego?

 2. WYTYCZANIE CELÓW: Jakie kryteria przyjąć, formułując cele, aby zwiększać prawdopodobieństwo ich skutecznej realizacji?

 3. MOTYWACYJNY ASPEKT CELU: Które cele bardziej motywują do działania? Na czym polega różnica między wydajnością a efektywnością? Które z nich powinniśmy akcentować w miejscu pracy?

 4. SAMOOCENA: Jak wykorzystać zalety tej formy oceny? Jak przekonać do niej pracowników?

 5. ROZMOWA OCENIAJĄCA: Jak powinna przebiegać? Jak się do niej przygotować? Jak ją przeprowadzić?

 6. BIEŻĄCA OCENA PRACY a FORMALNY SYSTEM OCEN OKRESOWYCH: Jak je synchronizować? Jak często oceniać (chwalić i krytykować)? Jak to robić konstruktywnie?

 7. OBIEKTYWIZM OCENY: Jakie czynniki wpływają na naszą ocenę? Jak ograniczać ich wpływ?

 8. SYTUACJE TRUDNE: Co robić i co mówić, czyli jak reagować na różne postawy ocenianych pracowników?

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015