NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

  • rozwinąć umiejętności myślenia niestandardowego i wykorzystać je do analizy problemu

  • skonstruować podręczny zestaw technik wspomagających proces decydowania

  • zoptymalizować grupowe procesy decyzyjne

  • zwiększyć stopień pewności w podejmowaniu decyzji

TEMATYKA WARSZTATÓW:

  1. MYŚLENIE – PROBLEM – DECYZJA: Co je łączy? Jakie współzależności możemy tu zaobserwować? Czy sekwencyjne, logiczne podejście do problemu może współgrać z myśleniem niestandardowym, opartym na wolnych skojarzeniach? Jak wykorzystać obie półkule naszego mózgu do szukania rozwiązań?

  2. TECHNIKI PODEJMOWANIA DECYZJI: Jak skonstruować podręczny zestaw narzędzi wspomagających proces decydowania? Jak usprawniać i ujednolicać ten proces?

  3. GRUPOWE DECYDOWANIE: Czy decyzje grupy są bardziej przemyślane i „trafione” niż indywidualne? Jak wykorzystywać atuty i jak przeciwdziałać słabym stronom grupowego podejmowania decyzji? Które decyzje podejmować razem, a które osobno?

  4. PSYCHOLOGIA DECYZJI: Dlaczego czasami tak trudno nam o czymś zdecydować? Czy ludzka skłonność do redukowania dysonansu podecyzyjnego może nam w tym pomóc? Jak walczyć z niezdecydowaniem?

  5. RYZYKO I INTUICJA: Jak z jednej strony minimalizować, a z drugiej akceptować ryzyko towarzyszące podjęciu decyzji? Kiedy zaufać instynktowi i przeczuciu?   

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015