NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Budowanie efektywnego zespołu – warsztaty integracyjne

CELE I KORZYŚCI:

Głównym celem warsztatów integracyjnych jest zwiększenie efektywności działań zespołu oraz zainicjowanie i wykorzystanie zjawiska synergii w dalszej jego pracy poprzez realizację serii starannie dobranych ćwiczeń zespołowych wymagających zastosowania określonych umiejętności w praktyce.

Udział w warsztatach pozwoli Państwu m.in.:

 • zidentyfikować oraz wzmocnić mocne strony Waszego zespołu

 • sprawdzić się jako zespół w niecodziennych warunkach

 • wypracować i udoskonalić zasady współpracy w Waszym zespole

 • usprawnić komunikację wewnątrz zespołu

 • zwiększyć poziom wzajemnego zaufania

 • efektywniej organizować pracę Waszego zespołu

FORMA WARSZTATÓW:

Proponujemy realizację warsztatów w dwóch różnych formułach: Grand Prix lub MIX

Grand Prix– kilkuosobowe zespoły rywalizują o uzyskanie nagrody głównej, podejmując się wykonania zadań o zróżnicowanym charakterze (logiczne, komunikacyjne, wymagające podejścia kreatywnego, sprawnościowe, artystyczne itp.). Następuje wypracowanie elementów tożsamości zespołu (nazwy, godła, okrzyku grupowego i lidera) wykorzystywanych podczas poszczególnych konkurencji. Wszystkie ćwiczenia ilustrują prezentowane w programie zagadnienia merytoryczne oraz prowadzą do zwiększania stopnia integracji zespołowej.

ZALETY tej formuły: ukazanie procesu rozwoju zespołu, głębsze uświadomienie sobie znaczenia współpracy oraz większe zaangażowanie w rywalizację.

Formuła Mix– z pominięciem rywalizacji o główną nagrodę. Podział na zespoły dokonywany jest każdorazowo do danego ćwiczenia i nie towarzyszy mu tworzenie wyznaczników tożsamości zespołowej. Ma tę zaletę, że każdy będzie mógł współpracować z większą ilością osób.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA:

Poniższy zestaw stanowi bazę ćwiczeń/zajęć interaktywnych do wykorzystania w trakcie warsztatów. Ostateczny wybór tych ćwiczeń, które zostaną zrealizowane uzależniamy od konsultacji z Państwem, w czasie których dopasujemy je do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz możliwości czasowych.

 • „Mrówka czy Wenus?”– ćwiczenie „na rozgrzewkę”

 • „Raz, dwa, trzy i… w górę” – ćwiczenie ilustrujące znaczenie dobrej koordynacji działań, którą wcale nie tak łatwo uzyskać ;-)

 • „Wieża ciśnień” – ćwiczenie pokazuje ograniczenia komunikacji jednostronnej, tym samym promując dwutorowy procesu wymiany informacji pomiędzy członkami zespołu.

 • „Popłyńmy razem” , „Przesyłka kurierska”– ćwiczenia rozwijające kreatywność, wymagające dobrego planowania i (dosłownie!) integrujące cały zespół.

 • „Wybory na planecie Werbalia" – gra komunikacyjna, która demonstruje zasady przekazu informacji w zespole oraz bariery w komunikacji wewnątrz-zespołowej.

 • „Synergia” – ćwiczenie wielozadaniowe – wymaga dobrego planowania, priorytetyzacji, zidentyfikowania mocnych i słabych stron zespołu oraz racjonalnego wykorzystania czasu i podziału pracy.

 • „Siła motywacji”– ćwiczenie pokazuje rolę i znaczenie wsparcia ze strony pozostałych członków zespołu.

 • „Jaja na placu budowy” – ćwiczenie stawia na kreatywność, właściwy podział pracy, koordynację działań oraz kalkulację ryzyka.

 • „Akord czy strategia?” – ćwiczenie wymaga przyjęcia określonej strategii, zaplanowania procesu produkcji oraz wytypowania najlepszych osób do wykonania danego zadania.,

 • „Ale o co chodzi?”– seria zagadek i problemów wymagających myślenia niestandardowego, wykorzystujących myślenie skojarzeniowe i synergię zespołu.

 • „Pentagram na ślepo” – ćwiczenie wymaga kreatywności, precyzji w komunikowaniu się oraz koordynacji działań poszczególnych członków zespołu.

 • „Szalony Maratończyk”– ćwiczenie, w którym liczy się refleks, zgranie zespołu i kreatywność.

 • „Statystyka” – ćwiczenie z dużym poczuciem humoru i dające możliwość poznania innych w wielu obszarach.

 • „Toksyczny popcorn”– zadanie pod presją czasu, premiujące przestrzeganie zasad zespołowych, współpracę i pomysłowość.

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015