NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Wsparcie HR

SYSTEM OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH

CELEM projektu jest opracowanie i wdrożenie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych opartego na Arkuszach Oceny kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy dla wyodrębnionych grup stanowisk.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

 1. kategoryzacja stanowisk 
 2. wstępna identyfikacja kompetencji 
 3. klasyfikacja, zdefiniowanie i opisanie kompetencji 
 4. opracowanie narzędzi - arkuszy oceny
 5. stworzenie regulaminu systemu okresowych ocen pracowniczych
 6. szkolenie dla oceniających
 7. szkolenie dla ocenianych 
 8. pierwsza edycja ocen pracowniczych
 9. warsztaty podsumowujące

Program wdrażaliśmy m.in. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie

OPISY STANOWISK

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU:

 1. przejrzyste opisanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy, 
 2. określenie kwalifikacji oraz kompetencji  poszczególnych stanowisk,
 3. opracowanie „fundamentu” do dalszych działań w obszarze HR jak np.: planowanie rozwoju pracowników, ocena pracy, wartościowanie stanowisk pracy czy opracowanie systemu wynagrodzeń.

ETAPY REALIZACJI:

 1. konsultacje w siedzibie klienta - spotkanie z kierownikami poszczególnych działów dostarczenie informacji przez klienta
 2. weryfikacja przez konsultanta
 3. akceptacja klienta.

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR

 1. Budowanie Ścieżek Kariery
 2. Diagnoza i Rozwój Talentów w Organizacji
 3. Ocena Potencjału i Planowanie Rozwoju Pracowników
 4. Elementy Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZZL
 5. Prowadzenie Rozmów Rekrutacyjnych

NOWEOPCJE.PL © 2015