NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Kontakt

NOWE OPCJE S.C.

Szkolenia – Integracja – Doradztwo – Facylitacja 

30-733 Kraków,
ul. Bagrowa 40/14

biuro@noweopcje.pl

Barbara Krupa
tel. 512 363 208

Mirella Kamińska
tel. 510 248 848

NIP 675 – 139 – 33 – 39
REGON 120737650
konto bankowe BRE Bank S.A. Oddział Kraków rach. nr 24 1140 2017 0000 4302 0842 5201

NOWEOPCJE.PL © 2015