NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Facylitacja

Facylitacja - z ang. facilitate - oznacza dosłownie „ułatwianie". Facylitator zewnętrzny z naszej firmy ułatwi Państwu zorganizowanie i przeprowadzenie trudnych spotkań. Zaprojektuje spotkanie i będzie nadzorował jego przebieg, pomoże w określeniu potrzeb i interesów indywidualnych oraz grupowych uczestników spotkania, a także w znalezieniu akceptowanego przez wszystkich planu działania. Słowem: pomoże ominąć komunikacyjne bariery, których na co dzień nie dostrzegamy, a które uniemożliwiają nam niejednokrotnie osiągnięcie celu.

NOWEOPCJE.PL © 2015