NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Nadzorowanie bezpieczeństwa, czyli nowe spojrzenie na bhp

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • wypracować praktyczne sposoby eliminowania sytuacji, w których pracownicy nie stosują się do zasad bezpieczeństwa 

 • poznać mechanizmy rządzące zachowaniem ludzi w sytuacji zagrożenia

 • nabyć/rozwinąć umiejętności uwalniania się spod wpływu tych mechanizmów

 • skutecznie identyfikować i eliminować postawy typu „i kto tu jest winien?”

 • udoskonalić techniki konstruowania zrozumiałych przekazów

 • skutecznie identyfikować i eliminować przeszkody w porozumiewaniu się z innymi ludźmi

 • ograniczać liczbę nieporozumień w kontaktach ze swoimi współpracownikami 

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO – teoria czy praktyka? Jak wygląda rzeczywistość? Co pokazują statystyki? Dlaczego ludzie omijają przepisy BHP? Co może zrobić szef, żeby przeciwdziałać takim zachowaniom? 

 2. WYPADEK – dlaczego musiało do niego dojść? Co jest najczęstszą przyczyną wypadków? Jakie są ich skutki?

 3. PSYCHOLOGIA WYPADKU

   • „HURA-OPTYMIZM”, czyli jak syndrom myślenia grupowego może wpływać na podejmowanie nieprzemyślanych działań i nazbyt ryzykownych decyzji?

   • RUTYNA – sprzymierzeniec czy wróg? Dlaczego przestajemy zauważać zagrożenie? Co osłabia naszą czujność? Jak się przed tym chronić?

   • BRAWURA I PANICZNY STRACH – czym różnią się od siebie i jaki mają wpływ na bezpieczne wykonywanie pracy?

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za bezpieczeństwo pracy

   • ODPOWIEDZIALNOŚĆ FORMALNA A OSOBISTA: Czy nakreślenie formalnych ram odpowiedzialności wystarczy, by działać bezpiecznie i efektywnie? Co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności osobistej?

   • „I KTO TU JEST WINIEN?” – Czym charakteryzuje się kultura obwiniania? Jak możemy przeciwdziałać jej przejawom? Jak kształtować poczucie odpowiedzialności osobistej?

 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – sposób na zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym

   • POTRZEBY KOMUNIKACYJNE – Po co się komunikujemy? Do czego tak naprawdę potrzebna jest komunikacja w miejscu pracy?

   • PRECYZJA I ZROZUMIAŁOŚĆ – Jak brak precyzji przekazu może okazać się tragiczny w skutkach? Jak zadbać o to, by nasze komunikaty były zrozumiałe i jednoznaczne?     

   • INFORMACJA ZWROTNA –  Jak krytykować i chwalić? W jaki sposób konstruktywnie formułować informację zwrotną?

   • BARIERY KOMUNIKACYJNE – Co może utrudniać efektywne porozumiewanie się? Co możemy robić, aby skutecznie przezwyciężać te trudności? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015