NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Efektywna Współpraca Międzypokoleniowa, czyli jak kierować Millenialsami?

CELE I KORZYŚCI

WARSZTATY POZWOLĄ PAŃSTWU:

 • poznać cechy charakterystyczne pokoleń Y i Z

 • zidentyfikować styl komunikacji i podejście do pracy Milenialsów

 • nabyć umiejętność efektywnej komunikacji z nowymi pokoleniami

 • wypracować sposoby motywowania i wprowadzania zmian wobec przedstawicieli pokoleń Y i Z

 • skuteczniej kierować pracownikami młodego pokolenia TEMATYKA WARSZTATÓW:

 

  1. POKOLENIA – X, Y, Z, C, XD, MILENIALSI – Kim są? Jakie cechy ich charakteryzują? Jakie są ich mocne i słabe strony? Czym się kierują i jakie wyznają wartości? Jaki mają stosunek do pracy i postawę wobec zmian?

  2. KOMUNIKACJA Z NOWYMI POKOLENIAMI – Czego oczekują w komunikacji od innych? Jak do nich mówić? Z jakimi barierami w komunikacji z Milenialsami możemy się spotkać? Jak je pokonywać?

  3. KIEROWANIE PRACOWNIKAMI Z POKOLENIA Y i Z – Jakie style kierowania im odpowiadają? Jak delegować im zadania? Jak udzielać im informacji zwrotnej? Jak przeprowadzić ich przez sytuację zmiany? 

  4. WYZWANIA DLA SZEFA MILENIALSA – Jak zatrzymać pracownika młodego pokolenia w zespole? Jak zwiększyć jego zaangażowanie w pracę? Czym go motywować? Jakie są jego oczekiwania w tym zakresie?

NOWEOPCJE.PL © 2015