NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Komunikacja interpersonalna

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • uświadomić sobie praktyczne potrzeby komunikowania się w miejscu pracy

 • poznać, przećwiczyć i udoskonalić techniki konstruowania zrozumiałych przekazów oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

 • nabyć/rozwinąć umiejętność aktywnego słuchania, z efektywnym zadawaniem pytań włącznie

 • nabyć/rozwinąć umiejętności skutecznego stosowania i odczytywania komunikatów pozawerbalnych

 • poznać wpływ i przećwiczyć stosowanie języka pozytywów na budowanie relacji międzyludzkich

 • skutecznie identyfikować i eliminować bariery w porozumiewaniu się z zespołem

 • lepiej wykorzystywać elementy komunikacji niewerbalnej w kontaktach międzyludzkich

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. POTRZEBY KOMUNIKACYJNE: Po co się komunikujemy? Do czego tak naprawdę potrzebna jest komunikacja w miejscu pracy?

 2. PROCES KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ: Co wchodzi w skład tego procesu?
  Czy jest to proces sprawiedliwy? Kto ponosi odpowiedzialność za efektywność komunikacji?

 3. ROLA NADAWCY: Jak konstruować przekaz, by dobrze „trafiał” do odbiorcy?
  Jak instruować, informować, krytykować i chwalić?

 4. ROLA ODBIORCY: Co to znaczy „mieć oczy i uszy otwarte”? Czy to wystarczy, by zrozumieć rozmówcę? Jak porzucić rolę biernego odbiorcy przekazu na rzecz aktywnego słuchacza? Jak efektywnie pytać?

 5. KOMUNIKACJA RELACYJNA: Jaki wpływ ma sposób komunikowania się na nastawienie innych do nas? Jak wykorzystać język do budowania dobrych relacji w miejscu pracy?

 6. KOMUNIKACJA POZAWERBALNA: Co „mówimy” nic nie mówiąc? Jak „wyłapywać” sygnały wysyłane przez rozmówcę?

 7. BARIERY KOMUNIKACYJNE: Co może utrudniać efektywne porozumiewanie się?
  Co możemy robić, aby skutecznie przezwyciężać te trudności?

 8. FORMY KOMUNIKOWANIA SIĘ: Czy powinienem zadzwonić, powiedzieć to
  „w cztery oczy” czy napisać maila? Który rodzaj komunikacji jest najbardziej efektywny i w jakich przypadkach? Jakimi prawami rządzi się każdy z nich?

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015