NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Komunikacja interpersonalna dla zaawansowanych

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • zgłębić tajniki procesu komunikowania się

 • zwiększyć stopień świadomości tego, co tak naprawdę komunikujemy innym

w trakcie rozmowy

 • precyzyjniej i bardziej otwarcie wyrażać siebie, swoje potrzeby, opinie i intencje,

zachowując dobre relacje z innymi

 • zdecydowanie ograniczyć liczbę nieporozumień w kontaktach ze swoimi

współpracownikami

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. WIELOPOZIOMOWOŚĆ KOMUNIKACJI, czyli „rozbiór zdania na czynniki pierwsze” – Jakie są jawne i ukryte aspekty przekazywanych treści?

 2. METAKOMUNIKACJA – Czym jest i jak oddziałuje na rozmówców? Dlaczego niejednokrotnie „czytamy między wierszami”?

 3. WERBALNE I POZAWERBALNE ELEMENTY METAKOMUNIKACJI – W jaki sposób stosować i odczytywać modyfikatory werbalne, parajęzyk i mowę ciała?

 4. PERCEPCJA W KOMUNIKACJI – W jakim stopniu postrzeganie zjawisk i ludzi determinuje sposób komunikowania się? Czy i jak możemy się „wyzwolić” spod tego wpływu?

 5. ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE, czyli podtrzymujące
  i wspomagające techniki rozmowy – Kiedy używać komunikatów typu JA? Jak zmieniać język negatywów w język pozytywów? Jak unikać komunikatów obronnych?

 6. STYLE KOMUNIKACYJNE – Który styl komunikowania się jest optymalny? Jak dopasować styl do wymogów określonej sytuacji?

 7. REGUŁY KOMUNIKACJI I ICH EKSPLOATACJA – Kiedy i w jakim stopniu możemy „naginać” zasady, zachowując jednocześnie kooperacyjne podejście do rozmówcy?

 8. EMOCJE W KOMUNIKACJI – Czy otwarte wyrażanie emocji jest konstruktywne czy może utrudniać komunikowanie się? W jakim stopniu empatia wpływa na efektywność procesu porozumiewania się między ludźmi? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015