NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Motywowanie Pracowników

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • zgłębić mechanizmy motywujące ludzi do działania

 • skutecznie identyfikować potrzeby motywacyjne swoich pracowników

 • skonstruować własny podręczny zestaw narzędzi motywacyjnych

 • efektywnie „żonglować” finansowymi i poza-finansowymi czynnikami pobudzania ludzi do działania

 • systematycznie zwiększać stopień zmotywowania swojego zespołu

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. ISTOTA MOTYWACJI: Czym jest motywacja i czy można motywować innych? Na jakich filarach opiera się motywacja?  

 2. PSYCHOLOGIA MOTYWACJI: Potrzeba, wizja nagrody, poczucie sensu, wytyczone cele – co tak naprawdę popycha ludzi do działania? Co mają nam do zaoferowania tradycyjne teorie motywacji? Jak „uskuteczniać” motywowanie spersonalizowane?

 3. OSOBISTY SYSTEM WARTOŚCI A MOTYWACJA: Co jest ważne dla pracowników i jak to się przekłada na ich stosunek do wykonywanych działań?

 4. RÓŻNORODNOŚĆ CZYNNIKÓW MOTYWUJĄCYCH: Czy zawsze i wszystkich „kręci” to samo? Jak diagnozować potrzeby motywacyjne swoich pracowników? Jak dopasować do tego adekwatne czynniki motywujące? Jak rozstrzygnąć odwieczny dylemat kija i marchewki?

 5. ROZMOWY MOTYWACYJNE: Jak rozpoznać symptomy zdemotywowanego pracownika? Kiedy zdecydować się na rozmowę? Jak ją przeprowadzić?

 6. AUTOMOTYWACJA: Czym jest i jakie są jej źródła? Jak system wartości własny i naszego zespołu może wpływać na motywację? Jakie są dostępne sposoby automotywacji i z których mogę skorzystać? Co wpływa na zaangażowanie pracowników w wykonywane prace?

 7. MOTYWATORY FINANSOWE I POZA-FINANSOWE: Jaka jest naprawdę siła motywacyjna pieniądza? Jak w kontekście miejsca pracy realizować hasło: „Pieniądze to nie wszystko”?

 8. „MORDERCY” MOTYWACJI: Co może osłabić motywację? Jakie czynniki nas zniechęcają do działania? Jak im zapobiegać i jak im przeciwdziałać?

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015