NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Negocjacje handlowe

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • zdiagnozować własny styl negocjowania

 • nabyć/rozwinąć umiejętność rozpoznawania interesów i stanowisk stron negocjujących

 • częściej dochodzić do rezultatu obopólnej wygranej poprzez stosowanie zasad negocjacji rzeczowych

 • poznać optymalną strukturę procesu negocjacji handlowych

 • lepiej i pełniej przygotowywać się do negocjacji

 • wypracować skuteczne działania i taktyki negocjacyjne

 • nabyć/rozwinąć umiejętność obrony przed „zagrywkami” drugiej strony

 • nabyć/rozwinąć umiejętności skutecznego stosowania i odczytywania komunikatów pozawerbalnych w trakcie negocjacji handlowych

 • przećwiczyć nabyte umiejętności w realnych sytuacjach negocjacyjnych

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. ISTOTA NEGOCJACJI HANDLOWYCH: Jak zdefiniować to pojęcie? Czym różnią się negocjacje od rozmowy, sprzedaży czy konfliktu?

 2. ZASADY PROWADZENIA NEGOCJACJI HANDLOWYCH: Kiedy dążyć do zwycięstwa, a kiedy do obopólnej wygranej? Jak prowadzić negocjacje, aby nie były one ostatnim spotkaniem z danym partnerem?

 3. STYLE NEGOCJOWANIA: Twardo, miękko czy jeszcze inaczej? Jak zdiagnozować własny styl negocjacyjny?

 4. PROCES NEGOCJACJI HANDLOWYCH: Jakie są poszczególne kroki procesu? Co charakteryzuje każdy z nich? O czym należy pamiętać na każdym etapie? Jakie informacje trzeba i warto zgromadzić przed przystąpieniem do rozmów? Jak opracować optymalną strategię?

 5. TAKTYKI I CHWYTY NEGOCJACYJNE: Czy i kiedy warto stosować techniki, taktyki i inne zabiegi? Co stanowi dostępny arsenał chwytów negocjacyjnych? Jak się bronić przed presją i manipulacją?

 6. KOMUNIKACJA POZAWERBALNA W NEGOCJACJACH: Co „mówimy” nic nie mówiąc? Jak „wyłapywać” sygnały wysyłane przez drugą stronę?

 7. POLIGON UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH: Jak wykorzystać to wszystko w praktyce? Jak prowadzić skuteczne negocjacje handlowe? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015