NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Sztuka Perswazji. Obrona przed manipulacjami

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • odróżnić perswazję od manipulacji

 • trafnie rozpoznawać zachowania i sformułowania manipulacyjne

 • zrozumieć mechanizmy wywierania wpływu

 • trafnie dobierać techniki perswazyjne do sytuacji

 • wypracować skuteczne sposoby obrony przed manipulacją

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. PERSWAZJA A MANIPULACJA: Czym są i czym się od siebie różnią? Które zachowania są pożądane, a które niewskazane? Czy manipulacja zawsze jest zła? W jaki sposób świadomie i nieświadomie oddziałują na nas bodźce z otoczenia?

 2. PERSWAZJA W RELACJI Z INNYMI: W jaki sposób przekonujemy innych do swoich racji? Jak intuicyjnie bądź planowo wykorzystujemy zasady wywierania wpływu na innych? W jaki sposób dobieramy odpowiednie argumenty – racjonalne i emocjonalne? Czy trafnie rozpoznajemy stosowane przez innych metody perswazji?

 3. SYSTEMY REPREZENTACJI A WYWIERANIE WPŁYWU: Po czym rozpoznać wzrokowca, słuchowca i czuciowca? Co nam daje ta wiedza? Jak wywierać wpływ na osoby o poszczególnych systemach reprezentacji?

 4. NARZĘDZIA PERSWAZJI: Czy wypowiadane słowa mają znaczenie? Które działają silnie, a na które jesteśmy odporni? W jaki sposób wykorzystać słowa nie, spróbuj, ale, bo, teraz i inne? Jak działają presupozycje? Co wchodzi w skład werbalnych i pozawerbalnych technik perswazji?

 5. PSYCHOLOGICZNE REGUŁY WPŁYWU: W jaki sposób mechanizmy psychologiczne wpływają na nasze zachowanie? Na czym polegają poszczególne reguły? Jak je diagnozować u innych? W jaki sposób ich używać do przekonywania?

 6. OBRONA PRZED MANIPULACJĄ: Czy warto i czy można obronić się przed manipulacją? Co wchodzi w skład zasad samoobrony? Czym są mechanizmy obronne? Jakie zasady i sposoby warto znać i stosować, aby nie dać się zmanipulować?

 7. POLIGON UMIEJĘTNOŚCI [SYMULACJE ROZMÓW ZAWODOWYCH]: Jak zastosować to wszystko w praktyce? W jaki sposób rozmawiać, mając na celu przekonanie innych do naszych poglądów? W jaki sposób prowadzić dialog z osobą, która chce nas zmanipulować?

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015