NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Trening antystresowy

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • zrozumieć istotę reakcji stresowej

 • zidentyfikować najważniejsze czynniki stresogenne w życiu codziennym
  i w miejscu pracy

 • dowiedzieć się, w jakim stopniu osobowość czyni nas mniej lub bardziej podatnymi na stres

 • nabyć praktycznych umiejętności skutecznego relaksowania się

 • wypracować techniki zapobiegania i radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. PRAWDY I MITY NA TEMAT STRESU: Czy każdy stres jest zły? Kiedy stres mobilizuje do działania, a kiedy działa paraliżująco?

 2. FIZJOLOGIA REAKCJI STRESOWEJ: Czym w istocie jest stres? Jak funkcjonuje nasz organizm pod wpływem stresu? Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć?

 3. ŹRÓDŁA STRESU – subiektywne i obiektywne: Co i dlaczego nas stresuje? Które stresory zależą od nas samych, a które pozostają poza naszą kontrolą? Czy na pewno nie możemy wpływać na te ostatnie?

 4. OSOBOWOŚĆ A STRES: Od czego zależy nasza indywidualna odporność na stres? Czy i w jakim stopniu możemy ją zwiększać? Jak interpretować to, co dzieje się w naszym życiu, aby nie narażać się na stres?

 5. TECHNIKI RELAKSACJI: Jak skutecznie się "odstresowywać"? Czym jest prawdziwy odpoczynek? W jaki sposób wyobraźnia może nam pomóc się zrelaksować?

 6. ZAPOBIEGANIE I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: Jak niwelować występowanie nadmiernego stresu? Jak możemy aktywnie przeciwdziałać jego negatywnym skutkom? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015