NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Trening Menedżerski

CELE I KORZYŚCI 

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • poznać pełny zakres pełnionych przez menedżera ról i funkcji

 • zidentyfikować oczekiwania pracowników wobec szefa

 • zdiagnozować i zoptymalizować swój styl kierowania ludźmi

 • rozwinąć umiejętności delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień

 • skutecznie kształtować poczucie odpowiedzialności osobistej u siebie i w zespole

 • skutecznie i świadomie wspierać proces rozwoju zespołu

 • określić role zespołowe oraz pełniej wykorzystywać potencjał każdej z ról

TEMATYKA WARSZTATÓW

 1. ROLE I FUNKCJE MENEDŻERA: Co różni przełożonego od pracownika nie pełniącego tej funkcji? Jak skutecznie „żonglować” wszystkimi elementami roli menedżera?

 2. RELACJA SZEF – PRACOWNIK: Jakie są oczekiwania podwładnych wobec przełożonego? Jak założenia menedżera na temat pracowników kształtują jego sposób postępowania?

 3. STYLE ZARZĄDZANIA – od autorytarnego po demokratyczny: co je łączy a co dzieli? Który sposób postępowania jest optymalny i prowadzi do najbardziej skutecznych działań? Jak zarządzać „sytuacyjnie”? Jak diagnozować poziom dojrzałości zawodowej swoich pracowników i jak dostosowywać swój styl?

 4. DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ: Dlaczego nie zlecamy więcej i częściej? Co nas powstrzymuje? Jakie korzyści przynosi zlecanie zadań pracownikom? Co możemy oddelegować, a czego nie powinniśmy? Jak zadbać o to, by delegacja była kompletna i efektywna?

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FORMALNA I OSOBISTA: Czy nakreślenie formalnych ram odpowiedzialności wystarczy, by działać efektywnie i optymalnie? Co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności osobistej? Jak możemy rozwijać poczucie odpowiedzialności osobistej u siebie i u naszych pracowników?

 6. BUDOWANIE ZESPOŁU: Kiedy i w jaki sposób grupa staje się zespołem? Czym jest zjawisko synergii i jak możemy je wykorzystać? Jakie są zadania menedżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu?

 7. SYNCHRONIZACJA RÓL ZESPOŁOWYCH: Jak rozpoznać, czy zespół wykorzystuje w pełni swój potencjał? Jak optymalizować wkład każdego członka zespołu? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015