NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Ustalanie Celów i Planowanie Działań

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • uświadomić sobie istotę i znaczenie planowania

 • zdefiniować podstawowe pojęcia związane z procesem planowania

 • nabyć i/lub rozwinąć umiejętności precyzyjnego i szczegółowego formułowania celów

 • przejść praktyczną ścieżkę planistyczną na konkretnych przykładach

 • wypracować lub udoskonalić praktyczne narzędzie do planowania działań zespołu

 • nabyć i/lub rozwinąć umiejętności okresowej i końcowej oceny stopnia wykonania planu

Warsztaty zakładają wypracowanie nowego lub analizę i udoskonalenie istniejącego narzędzia do planowania tak, aby powstałe w efekcie plany były zgodne z celami strategicznymi organizacji, odpowiadały realiom funkcjonowania poszczególnych zespołów, tworzyły spójną całość oraz umożliwiały okresową (kwartalną lub miesięczną) ocenę stopnia ich realizacji.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. PRAWDY I MITY NA TEMAT PLANOWANIA: Czy nasza intuicja sprawdza się w praktyce?

 2. CELOWOŚĆ I ZASADNOŚĆ PLANOWANIA: Po co planować? Czy planowanie ułatwia czy utrudnia pracę menedżera? Czy planowanie w dynamicznym, ciągle zmieniającym się otoczeniu ma sens czy też jest tylko "sztuką dla sztuki"?

 3. PLANOWANIE FORMALNE A NIEFORMALNE: Na czym polega różnica? Która z form planowania jest korzystniejsza? Jak dokonać wyboru tej optymalnej dla naszej organizacji?

 4. PROCES PLANOWANIA: Od czego zacząć? Jakie elementy wziąć pod uwagę? Jak w praktyce realizować poszczególne etapy planowania? Czym jest planowanie awaryjne i kiedy je stosować? Jaka jest optymalna liczba wariantów planu?

 5. USTALANIE CELÓW: Jakie kryteria przyjąć, formułując cele, aby zwiększać prawdopodobieństwo ich skutecznej realizacji? Czym różnią się cele strategiczne od operacyjnych? Jak określać jedne i drugie? Jak zapewnić praktyczne powiązanie pomiędzy nimi?

 6. NARZĘDZIE DO PLANOWANIA: Jak "przełożyć" cele na plany działań? Jaki rodzaj narzędzia wybrać? Jakie pozycje powinny zostać w nim ujęte?

 7. WERYFIKACJA PLANU: Jak oceniać realizację założonych celów i planów? Jak zapewnić możliwość okresowej weryfikacji stopnia ich wykonania? Jak dokonywać modyfikacji? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015