NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Zarządzanie konfliktem w zespole

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • poznać istotę i mechanizmy rozwoju sytuacji konfliktowych

 • zidentyfikować swoje preferowane zachowania w obliczu konfliktu

 • określić potencjalne punkty „zapalne” w zespole

 • wypracować praktyczne sposoby zażegnywania i rozwiązywania konfliktów

 • prowadzić konstruktywne rozmowy mediacyjne z pracownikami

 • systematycznie ograniczać liczbę sytuacji, w których dajemy się „ponieść” emocjom

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. ISTOTA KONFLIKTU: Czym jest, kiedy oraz i dlaczego rodzi się konflikt? Czy można rozpatrywać konflikt w kategoriach dobry – zły, konstruktywny – destrukcyjny, potrzebny – niepotrzebny? Jakie są rodzaje konfliktów?

 2. PSYCHOLOGIA I FIZJOLOGIA KONFLIKTU: W jaki sposób temperament i osobowość warunkują nasze reakcje na konflikt? Jak funkcjonuje nasz organizm w sytuacji konfliktowej? Czy i w jakim stopniu możemy przeciwstawić się naszej fizjologii?

 3. ESKALACJA KONFLIKTU: Czym charakteryzują się poszczególne fazy konfliktu? Jak zapobiegać przeradzaniu się różnicy zdań czy interesów w konflikt? Jak otwarcie wyrażać swoje poglądy bez uruchamiania spirali obrony i ataku?

 4. POTENCJALNE KWESTIE „ZAPALNE”: Jakie mogą być źródła sytuacji konfliktowych? Jak gasić zarzewia konfliktu?

 5. ZACHOWANIE W SYTUACJI KONFLIKTU: Jak każdy z nas reaguje na sytuacje konfliktowe? Jak powinniśmy reagować? Czym charakteryzują się poszczególne style reagowania na sytuacje konfliktowe i kiedy je stosować?

 6. KONFLIKT W ZESPOLE: Czy i jak ingerować w konflikt pomiędzy naszymi pracownikami? Jak odróżnić pseudo-strategie od konstruktywnych technik rozwiązywania konfliktów? Jakich metod użyć, by zapewnić wszystkim zaangażowanym „wyjście z twarzą”?

 7. MENEDŻER W ROLI MEDIATORA: Na czym polega rola mediatora? Jak prowadzić mediacje pomiędzy skonfliktowanymi pracownikami? Jak powinna wyglądać konstruktywna rozmowa mediacyjna? O czym warto pamiętać na każdym z poszczególnych etapów tej rozmowy?

 8. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ZARZĄDZANIU KONFLIKTEM: Czym jest i co się na nią składa? Jak rozwijać inteligencję emocjonalną w procesie zarządzania konfliktami w zespole?

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015