NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Zarządzanie Przez Cele (MBO)

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

  • poznać zasady funkcjonowania i ograniczenia Zarządzania Przez Cele

  • uświadomić sobie swoją rolę i miejsce w realizacji ZPC w organizacji

  • prawidłowo wytyczać cele zespołowe i indywidualne

  • wykorzystywać motywacyjną funkcję celu do podnoszenia efektywności działań swojego zespołu

  • rzetelnie oceniać stopień realizacji celów przez swoich pracowników

TEMATYKA WARSZTATÓW

  1. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE: Czym jest i jakie może przynieść korzyści? Jakich potencjalnych słabości tego podejścia powinniśmy być świadomi?

  2. ELEMENTY KLUCZOWE PROCESU ZPC: Zaangażowanie, partycypacja, strategia, precyzja, autonomia i ocena – jak zapewnić obecność ich wszystkich? Jak wygląda cykl ZPC? Jak postępować na kolejnych etapach jego realizacji?

  3. WYTYCZANIE CELÓW: Jakie kryteria przyjąć, formułując cele, aby zwiększać prawdopodobieństwo ich skutecznej realizacji? Jak przekazywać cele do realizacji? Jak przeprowadzić rozmowę delegującą?

  4. MOTYWACYJNY ASPEKT CELU: Które cele bardziej motywują do działania? Na czym polega różnica między wydajnością a efektywnością? Które z nich powinniśmy akcentować w miejscu pracy?

  5. OCENA REALIZACJI CELÓW: Jak i co oceniać? Czego się wystrzegać w procesie oceniania? Jak przeprowadzić rozmowę rozliczającą? Jak przygotować się do rozmowy oceniającej? Jak ją przeprowadzić? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015