NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Trening asertywności

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • poznać własne prawa – jako człowiek i pracownik

 • wzmocnić swoją postawę asertywną poprzez identyfikację własnych mocnych stron oraz słabości

 • nabyć wiedzę o zachowaniach asertywnych i nie-asertywnych

 • poznać i przećwiczyć stosowanie praktycznych technik asertywnych w relacjach
  z innymi

 • wypracować skuteczne metody odmawiania i przećwiczyć ich wykorzystanie w praktyce

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. POSTAWA A ZACHOWANIE ASERTYWNE: Czym są i czym się od siebie różnią? Do czego ludzie mają prawo? Jak odkrywać własne mocne i słabe strony? Jak wykorzystać wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie do rozwijania postawy asertywnej? Czy zawsze warto zachowywać się asertywnie?

 2. ZACHOWANIA NIEASERTYWNE: Na czym polega uległość, agresja i zachowanie bierno-agresywne? Czy takie działania mają w ogóle jakieś pozytywne strony?

 3. KOMUNIKACJA ASERTYWNA: Jak asertywnie wyrażać swoje zdanie? Jak asertywnie reagować na czyjeś pretensje? Czy można prosić asertywnie? Jak – za pomocą komunikatów typu „JA” – wyrażać swoje odczucia i konstruktywną krytykę?

 4. MÓWIENIE „NIE”: Skąd biorą się obawy przed odmawianiem? Jak skutecznie powiedzieć „nie”? Czy zawsze można odmówić?

 5. TECHNIKI ASERTYWNE: Czy lepsza „zdarta płyta” czy może „zasłona dymna”? Jakie inne techniki warto znać i stosować? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015